CO SE STANE S PŘEBYTKEM SACHARIDŮ?

1/ Zkonzumované sacharidy tělo využije jako okamžitý zdroj buněčné energie.
Dále doplní zásoby glykogenu v játrech a ve svalech.
1a2
3
2/ Zbytek momentálně nevyužitých sacharidů se přemění na tuky a cholesterol pomocí enzymu ATP-citrát lyázy.

ATP-citrát lyáza katalyzuje štěpení citrátu na oxalacetát a acetyl koenzym A.

Acetyl koenzym A je výchozí surovinou pro tvorbu mastných kyselin nutných pro tvorbu tuků.

A CO KDYŽ ZASÁHNE HCA??

1/ HCA je inhibitorem ATP-citrát lyázy. Znamená to, že působením HCA se enzym zahajující počáteční fáze tvorby tuků zablokuje.
4
5a6
2/ Sacharidy z potravy spolu s přebytečnými tuky z tukových zásob jsou teď přednostně
využívány jako zdroj energie.

HCA tedy způsobí zpomalení produkce tuku a současně podpoří jeho odbourávání.